Home Love Fair

ມາແລ້ວ ໂອກາດດີໆສໍາລັບຄົນທີ່ຢາກຕົກແຕ່ງເຮືອນໃຫ້ສວຍງາມໃນແບບຂອງທ່ານ ດ້ວຍສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບທີ່ຂົນກັນມາພ້ອມກັບໂປຮໂມຊັນ ຫຼຸດ, ແຫຼກ, ແຈກ ແຖມ ພ້ອງທັງສິນຄ້າລາຄາພິເສດໃນງານ " Home Love Fair " ຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ແລະ ພິເສດ ສິນຄ້າປະເພດກະໂລ້ Duragres ແລະ Cergres ຈະໄດ້ມີການມອບໂຊກຄືນກໍາໄລໃຫ້ແກ່ລູກຄ່າ ໂດຍການຈັດກັບໂປຣໂມຊັນຫຼາຍໆຢ່າງຄື: ຊື້ ກະໂລ້ Duragres ແລະ Cergres ຄົບມູນຄ່າ ລຸ້ນຮ່ວມ Dinner ແບບໃກ້ຊິດກັບດາຣາສຸດຮ໋ອດຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແພນເຄັກ ເຂັມມະນິດ, ເກຣັດ ການກຣ້າວ, ແຫວນແຫວນ ປໍຣິສາ ແລະ ຫຍາດທິບ ຣາສປານ ນອກຈາກນີ້, ຊື້ ກະໂລ້ Duragres ແລະ Cergres ຄົບມູນຄ່າຈະຮັບສິດໃນການຈັບສະຫຼາກລຸ້ນຮັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທັນທີ, ຍັງບໍ່ໝົດເທົ່ານີ້ ຊື້ ກະໂລ້ Cergres ຄົບມູນຄ່າກໍຈະໄດ້ຮັບບັດສ່ວນຫຼຸດມູນຄ່າທັນທີ ສໍາລັບງານດີໆແບບນີ້ ທ່ານສາມາດມາພົບກັນໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2017 ຈົນເຖິງ 16 ມີຖຸນາ 2017 ນີ້ ທີ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ທຸກສາຂາ. ຢ່າພາດ…! ມາພົບກັບພວກເຂົາໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ສາຂາໂຊກໃຫຍ່

(ໝາຍເຫດ: ການຈັບສະຫຼາກເພື່ອຊອກຫາຜູ້ໂຊກດີທີ່ຈະໄດ້ໄປຮ່ວມ Dinner ກັບດາລາສຸດຮ໋ອດຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແມ່ນຈະຈັບສະຫຼາກໃນວັນທີ 27 ເດືອນ ພຶດສາພາ 2017 ທີ່ ສາຂາໂຊກໃຫຍ່)