ລາຍລະອຽດການແຈ້ງການ
ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 663
ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 30-04-2018
ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 13:32:09
ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຂໍຊີ້ແຈງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມບາງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ2017 ໃນວາລະທີ 8 ແລະ ວາລະທີ 9
ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ
ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ ອື່ນໆ
ລາຍລະອຽດຂອງການເປີດເຜີຍ

        ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫານຊົນ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ເປັນຜູ້ນໍາແຖວໜ້າ ໃນການຈັດຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າດ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຕົບແຕ່ງບ້ານ ແລະ ອາຄານ ແບບຄົບວົງຈອນ ຕັ້ງແຕ່ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ໂຄງສ້າງຫຼັກຈົນເຖິງວັດສະດຸຕົບແຕ່ງພາຍໃນ. ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫານຊົນ ຂໍຊີ້ແຈງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ2017 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 06 ເມສາ 2018 ໃນວາລະທີ 8 ແລະ ວາລະທີ 9 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການເຊິ່ງໃນສອງວາລະນີ້ທີ່ໄດ້ລົງມະຕິແບບສະເພາະຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ2017 ຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫານຊົນ ຄືຄະແນນສຽງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແມ່ນສອງສ່ວນສາມຂອງຈໍານວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຢ່າງ ໜ້ອຍແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດ.

          ດັ່ງນັ້ນ, ທາງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (ສ.ວ.ນ) ຈຶ່ງຂໍອະນຸຍາດລາຍງານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງວາລະທີ 8 ແລະ ວາລະທີ 9  ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຂໍປິດບໍລິການ ສາຂາ ທົ່ງຂັນຄໍາ;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

  • ເຫັນດີ             89                 ຄົນ (ສຽງ)   ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ

ເຫັນດີ       149.799.700           ສຽງ          ຄິດເປັນ 90.79 % ຂອງຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວ

  • ບໍ່ເຫັນດີ            0                   ຄົນ (ສຽງ)   ຄິດເປັນ 0 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ

ບໍ່ເຫັນດີ            0                   ສຽງ          ຄິດເປັນ 0 % ຂອງຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວ

 

  1. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍໝວດສິນຄ້າ ລິບ ແລະ ຂັ້ນໄດເລື່ອນ;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

  • ເຫັນດີ             89                 ຄົນ (ສຽງ)   ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ

ເຫັນດີ       149.799.700           ສຽງ          ຄິດເປັນ 90.79 % ຂອງຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວ

  • ບໍ່ເຫັນດີ            0                   ຄົນ (ສຽງ)   ຄິດເປັນ 0 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ

ບໍ່ເຫັນດີ            0                   ສຽງ          ຄິດເປັນ 0 % ຂອງຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວ

 

 

 

                                                                                   ຈຶ່ງຮຽນມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຮັບຊາບ

                                                                                  ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື

                                                                                      

                                                                                      ປະທານສະພາບໍລິຫານ

                                                                           ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

 

                                                                                       ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ

ເອກະສານຕິດຄັດ
ແຈ້ງການອື່ນໆ
ຂ່າວສານແນະນໍາ

ວັນທີ 11/05/2019 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ທີໂອເອ ເພັນ (ປະເທດລາວ) ຈໍາກັດ ມອບສີ... ອ່ານເພີ່ມ

210

ວັນທີ 05 ເດືອນ ເມສາ ປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (SVN)... ອ່ານເພີ່ມ

109

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ສະດາທອງ ຮ່ວມໃຈ ລົງມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ... ອ່ານເພີ່ມ

313

ໃນວັນທີ 15/02/2019 ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຈາກຮ້ານ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ເອສ ຊີ ຈີ (SCG) ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ ຫ້ອງຂາຍ ສຸວັນນີ... ອ່ານເພີ່ມ

776

ສຸວັນນີ ຮ່ວມໃຈ ບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບ ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ (20 ມັງກອນ ປີ 2019) ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ... ອ່ານເພີ່ມ

227

ບັນຍາກາດ ຂອງກິດຈະກຳ ການແຈກຂອງລາງວັນ ເທດສະການວັນ christmas ທີ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ແຕ່ລະສາຂາ... ອ່ານເພີ່ມ

413