ລາຍລະອຽດການແຈ້ງການ
ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 249
ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 30-04-2018
ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 13:32:09
ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຂໍຊີ້ແຈງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມບາງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ2017 ໃນວາລະທີ 8 ແລະ ວາລະທີ 9
ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ
ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ ອື່ນໆ
ລາຍລະອຽດຂອງການເປີດເຜີຍ

        ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫານຊົນ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ເປັນຜູ້ນໍາແຖວໜ້າ ໃນການຈັດຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າດ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຕົບແຕ່ງບ້ານ ແລະ ອາຄານ ແບບຄົບວົງຈອນ ຕັ້ງແຕ່ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ໂຄງສ້າງຫຼັກຈົນເຖິງວັດສະດຸຕົບແຕ່ງພາຍໃນ. ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫານຊົນ ຂໍຊີ້ແຈງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ2017 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 06 ເມສາ 2018 ໃນວາລະທີ 8 ແລະ ວາລະທີ 9 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການເຊິ່ງໃນສອງວາລະນີ້ທີ່ໄດ້ລົງມະຕິແບບສະເພາະຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ2017 ຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫານຊົນ ຄືຄະແນນສຽງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແມ່ນສອງສ່ວນສາມຂອງຈໍານວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຢ່າງ ໜ້ອຍແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດ.

          ດັ່ງນັ້ນ, ທາງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (ສ.ວ.ນ) ຈຶ່ງຂໍອະນຸຍາດລາຍງານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງວາລະທີ 8 ແລະ ວາລະທີ 9  ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຂໍປິດບໍລິການ ສາຂາ ທົ່ງຂັນຄໍາ;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

  • ເຫັນດີ             89                 ຄົນ (ສຽງ)   ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ

ເຫັນດີ       149.799.700           ສຽງ          ຄິດເປັນ 90.79 % ຂອງຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວ

  • ບໍ່ເຫັນດີ            0                   ຄົນ (ສຽງ)   ຄິດເປັນ 0 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ

ບໍ່ເຫັນດີ            0                   ສຽງ          ຄິດເປັນ 0 % ຂອງຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວ

 

  1. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍໝວດສິນຄ້າ ລິບ ແລະ ຂັ້ນໄດເລື່ອນ;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

  • ເຫັນດີ             89                 ຄົນ (ສຽງ)   ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ

ເຫັນດີ       149.799.700           ສຽງ          ຄິດເປັນ 90.79 % ຂອງຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວ

  • ບໍ່ເຫັນດີ            0                   ຄົນ (ສຽງ)   ຄິດເປັນ 0 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ

ບໍ່ເຫັນດີ            0                   ສຽງ          ຄິດເປັນ 0 % ຂອງຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວ

 

 

 

                                                                                   ຈຶ່ງຮຽນມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຮັບຊາບ

                                                                                  ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື

                                                                                      

                                                                                      ປະທານສະພາບໍລິຫານ

                                                                           ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

 

                                                                                       ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ

ເອກະສານຕິດຄັດ
ແຈ້ງການອື່ນໆ
ຂ່າວສານແນະນໍາ

ບັນຍາກາດ ການມອບລາງວັນ ກັບ ໂປຣໂມຊັນ ພິເສດ ແຈກໂຊກ 2 ຊັ້ນ "ທ້າຍຝົນຕົ້ນໜາວ”ຄືນກຳໄລໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ວັນທີ... ອ່ານເພີ່ມ

10

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ - ສໍານັກງານໃຫຍ່ - ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ - ສາຂາ ສີໄຄ - ສາຂາ ໂຊກໃຫຍ່ - ສາຂາ... ອ່ານເພີ່ມ

120

ເພື່ອເປັນການສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 30 ປີ ທີ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຢູ່ຄຽງຄູ່ສັງຄົມລາວຕະຫຼອດມາ... ອ່ານເພີ່ມ

214

ວັນທີ 17 ມີຖຸນາ ປີ 2018 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີເປີດສາຂາໃໝ່ຄື: ສາຂາ ປາກເຊ... ອ່ານເພີ່ມ

481

ການປະກວດຮ້ອງເພງ 4 ແຂວງ ພາກໃຕ້ “ໃນກິດຈະກໍາ: “ສຸວັນນີ ສຽງໄສ... ອ່ານເພີ່ມ

143

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຈັດການປະກວດບົດຟ້ອນ ກິດຈະກໍາ "ສຸວັນນີ ຮ່ວມ... ອ່ານເພີ່ມ

225