ລາຍລະອຽດການແຈ້ງການ
ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 324
ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 30-04-2018
ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 13:32:09
ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຂໍຊີ້ແຈງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມບາງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ2017 ໃນວາລະທີ 8 ແລະ ວາລະທີ 9
ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ
ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ ອື່ນໆ
ລາຍລະອຽດຂອງການເປີດເຜີຍ

        ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫານຊົນ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ເປັນຜູ້ນໍາແຖວໜ້າ ໃນການຈັດຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າດ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຕົບແຕ່ງບ້ານ ແລະ ອາຄານ ແບບຄົບວົງຈອນ ຕັ້ງແຕ່ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ໂຄງສ້າງຫຼັກຈົນເຖິງວັດສະດຸຕົບແຕ່ງພາຍໃນ. ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫານຊົນ ຂໍຊີ້ແຈງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ2017 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 06 ເມສາ 2018 ໃນວາລະທີ 8 ແລະ ວາລະທີ 9 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການເຊິ່ງໃນສອງວາລະນີ້ທີ່ໄດ້ລົງມະຕິແບບສະເພາະຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ2017 ຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫານຊົນ ຄືຄະແນນສຽງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແມ່ນສອງສ່ວນສາມຂອງຈໍານວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຢ່າງ ໜ້ອຍແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດ.

          ດັ່ງນັ້ນ, ທາງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (ສ.ວ.ນ) ຈຶ່ງຂໍອະນຸຍາດລາຍງານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງວາລະທີ 8 ແລະ ວາລະທີ 9  ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຂໍປິດບໍລິການ ສາຂາ ທົ່ງຂັນຄໍາ;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

  • ເຫັນດີ             89                 ຄົນ (ສຽງ)   ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ

ເຫັນດີ       149.799.700           ສຽງ          ຄິດເປັນ 90.79 % ຂອງຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວ

  • ບໍ່ເຫັນດີ            0                   ຄົນ (ສຽງ)   ຄິດເປັນ 0 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ

ບໍ່ເຫັນດີ            0                   ສຽງ          ຄິດເປັນ 0 % ຂອງຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວ

 

  1. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍໝວດສິນຄ້າ ລິບ ແລະ ຂັ້ນໄດເລື່ອນ;

ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

  • ເຫັນດີ             89                 ຄົນ (ສຽງ)   ຄິດເປັນ 100 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ

ເຫັນດີ       149.799.700           ສຽງ          ຄິດເປັນ 90.79 % ຂອງຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວ

  • ບໍ່ເຫັນດີ            0                   ຄົນ (ສຽງ)   ຄິດເປັນ 0 % ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ

ບໍ່ເຫັນດີ            0                   ສຽງ          ຄິດເປັນ 0 % ຂອງຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວ

 

 

 

                                                                                   ຈຶ່ງຮຽນມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຮັບຊາບ

                                                                                  ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື

                                                                                      

                                                                                      ປະທານສະພາບໍລິຫານ

                                                                           ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

 

                                                                                       ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼ້າສຸກັນ

ເອກະສານຕິດຄັດ
ແຈ້ງການອື່ນໆ
ຂ່າວສານແນະນໍາ

ວັນທີ 03 ແລະ 04 ພະຈິກ ປີ 2018 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ... ອ່ານເພີ່ມ

111

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບ ໃບຮັບຮອງທະບຽນລະບົບການຈັດການ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ... ອ່ານເພີ່ມ

148

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ແລະ ຫ່ວງໃຍ ຕໍ່ເຫດການໄພພິບັດທີ່ເກີດຂື້ນ... ອ່ານເພີ່ມ

1852

ບັນຍາກາດ ການມອບລາງວັນ ກັບ ໂປຣໂມຊັນ ພິເສດ ແຈກໂຊກ 2 ຊັ້ນ "ທ້າຍຝົນຕົ້ນໜາວ”ຄືນກຳໄລໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ວັນທີ... ອ່ານເພີ່ມ

151

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ - ສໍານັກງານໃຫຍ່ - ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ - ສາຂາ ສີໄຄ - ສາຂາ ໂຊກໃຫຍ່ - ສາຂາ... ອ່ານເພີ່ມ

219

ເພື່ອເປັນການສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 30 ປີ ທີ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຢູ່ຄຽງຄູ່ສັງຄົມລາວຕະຫຼອດມາ... ອ່ານເພີ່ມ

340