ລາຍລະອຽດການແຈ້ງການ
ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 1038
ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 07-02-2019
ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 17:05:05
ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ປະກາດ ເລື່ອງການສະເໜີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຈະລົງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ໃນກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2018
ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ
ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ ອື່ນໆ
ລາຍລະອຽດຂອງການເປີດເຜີຍ ນື່ອງຈາກວ່າອາຍຸການຂອງສະພາບໍລິຫານຊຸດເກົ່າທີ່ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດລົງແລ້ວນີ້ ແລະ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການດູແລເບິ່ງແຍງກິດຈະການທີ່ດີ ແລະ ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຈຶ່ງຈະໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນສະເໜີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຈະລົງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຕາມຫຼັກການ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ.
ເອກະສານຕິດຄັດ
ແຈ້ງການອື່ນໆ
ຂ່າວສານແນະນໍາ

ບັນຍາກາດງການມອບໂຊກ ຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ຂອງສິນຄ້າ ສຕີເບວ ວັນທີ 15/06/2019 ທີ່ ຫ້ອງຂາຍ ສຸວັນນີ ສາຂາ... ອ່ານເພີ່ມ

15

ບັນຍາກາດ ກິດຈະກຳ ມື້ທໍາອິດ ງານຄົບຮອບ 1 ປີ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາຂາ... ອ່ານເພີ່ມ

13

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ສະຕີເບລ ເອລຕຣອນ ອາຊີ ຈໍາກັດ.... ອ່ານເພີ່ມ

38

✨ໃນວັນທີ 04/06/2019 ທີ່ຜ່ານມາ✨ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ຮ່ວມໃຈ... ອ່ານເພີ່ມ

36

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1623... ອ່ານເພີ່ມ

21

ວັນທີ 11/05/2019 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ທີໂອເອ ເພັນ (ປະເທດລາວ) ຈໍາກັດ ມອບສີ... ອ່ານເພີ່ມ

265