ລາຍລະອຽດການແຈ້ງການ
ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 420
ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 14-11-2018
ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 16:50:00
ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2018
ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ
ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ
ລາຍລະອຽດຂອງການເປີດເຜີຍ 1. ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປະຈຳ 9 ເດືອນ. ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2018 2. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳ 9 ເດືອນ. ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2018. (ລາຍລະອຽດເອກະສານຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້)
ແຈ້ງການອື່ນໆ
ຂ່າວສານແນະນໍາ

ບັນຍາກາດ ກິດຈະກຳ ມື້ທໍາອິດ ງານຄົບຮອບ 1 ປີ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາຂາ... ອ່ານເພີ່ມ

3

ບັນຍາກາດງການມອບໂຊກ ຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ຂອງສິນຄ້າ ສຕີເບວ ວັນທີ 15/06/2019 ທີ່ ຫ້ອງຂາຍ ສຸວັນນີ ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ... ອ່ານເພີ່ມ

1

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ສະຕີເບລ ເອລຕຣອນ ອາຊີ ຈໍາກັດ.... ອ່ານເພີ່ມ

28

✨ໃນວັນທີ 04/06/2019 ທີ່ຜ່ານມາ✨ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ຮ່ວມໃຈ... ອ່ານເພີ່ມ

18

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1623... ອ່ານເພີ່ມ

9

ວັນທີ 11/05/2019 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ທີໂອເອ ເພັນ (ປະເທດລາວ) ຈໍາກັດ ມອບສີ... ອ່ານເພີ່ມ

253