''What you can you do? Give blood. Give now. Give often 14 June 2017''.

559, ໂດຍ: ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

✨ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມໃຈ ບໍລິຈາກເລືອດ ເນື່ອງໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບ 14 ມິຖຸນາ ວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໂລກ ປີ 2017 ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ: “ບໍລິຈາກເລືອດທຸກບໍລິຈາກເລືອດທຸກໆ 3 ເດືອນ ທ່ານເຮັດໄດ້” “What you can you do? Give blood. Give now. Give often 14 June 2017”.
ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ຈະແບ່ງປັນໂອກາດ ແລະ ມອບຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວ ຕະຫຼອດໄປ
ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ຈິນຕະນາການທີ່ເປັນໄປໄດ້ ✨

 

Share On Social