ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມປະກອບສ່ວນ ອຸປະຖໍາ ສີທາ, ກະໂລ້ ແລະ ຫົວສ້ວມ ໃຫ້ແກ່ “ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ”

941, ໂດຍ: ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມປະກອບສ່ວນ ອຸປະຖໍາ ສີທາ, ກະໂລ້ ແລະ ຫົວສ້ວມ ໃຫ້ແກ່ “ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ” ທີ່ຈັດຂື້ນໂດຍນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນກຽດຕິສັກນານາຊາດ ເຊິ່ງເປັນການລະດົມທຶນເພື່ອໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ໂບກຝາຫ້ອງ, ທາສີໂຮງຮຽນ ແລະ ສ້າງຫ້ອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນທີ່ຍັງຂາດເຂີນ 2 ໂຮງຮຽນຄື: ໂຮງປະຖົມ ທ່າດິນແດງເໜືອ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຈອມສີ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ຈະເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຄຽງຂ້າງສັງຄົມລາວຕະຫຼອດໄປ
ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ຈິນຕະນາການທີ່ເປັນໄປໄດ້.

Share On Social