ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມອບເຄື່ອງອຸປະຖໍາເປັນປະເພດກະໂລ້ໃຫ້ກັບມູນນິທິຮ່ວມໃຈ

1038, ໂດຍ: ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

ວັນທີ 20/09/2016 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມອບເຄື່ອງອຸປະຖໍາປະເພດກະໂລ້ໃຫ້ກັບມູນນິທິຮ່ວມໃຈ ຈໍານວນ 128 ກ໋ອງ ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງທີ່ພັກໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ເຊິ່ງການມອບໃນເທື່ອນີ້ໂດຍ ທ່ານ   ນາງ ປະພັດສອນ ສຸຄະບັນດິດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍບຸກຄົນຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ.

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງສັງຄົມລາວ ຕະຫຼອດໄປ

Share On Social