ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ເຂົ້າຮ່ວມງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນປະຈຳປີ 2017

561, ໂດຍ: ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ເຂົ້າຮ່ວມງານ ເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນປະຈຳປີ 2017


       ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ທີ່ຜ່ານມາ ງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນປະຈຳປີ 2017 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ທຸລະກິດຍືນຍົງ ສ້າງຖານະໝັ້ນຄົງໃນຕະຫຼາດທຶນ ທີ່ສູກນຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ ໂດຍການຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ(ຕລຊລ), ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ, ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ບໍລິິສັດຈົດທະບຽນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດເປົ້າໝາຍກຽມເຂົ້າຈົດທະບຽນ ຫຼາຍກວ່າ 30 ບໍລິສັດ. ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮ່ວມຂື້ນກ່າວແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດທຶນ.

Share On Social