ການເຂົ້າຮ່ວມຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

1743, ໂດຍ: ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

ວັນທີ 13 ກັນຍາ ປີ 2015 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ການຄ້າ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ ມາເປັນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮ່ວມຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

Share On Social