ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ສີ NIPPON ແຈກໂຊກ ວັນທີ 12/05/2018

662, ໂດຍ: ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

          ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ສີ NIPPON ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສະໜອງທີ່ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າປະເພດ ສີທາພາຍນອກ, ສີທາພາຍໃນ ແລະ ສິນຄ້າອີກຫຼາຍລາຍການ ໄດ້ມີການຈັບສະຫຼາກແຈກໂຊກຫາລູກຄ້າລູກຄ້າຜູ້ທີ່ໂຊກດີໃນວັນທີ 12/05/2018 ທີ່ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ

          ເພື່ອເປັນການຄືນກຳໄລໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມາຊື້ຜະລິດຕະພັນຂອງ NIPPON ທີ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໂດຍການມອບໂຊກໃນຄັ້ງນີ້ຂອງລາງວັນແມ່ນ ລົດຈັກ Honda wave100 ຈຳນວນ 4 ລາງວັນ.

1. ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ 1 ລາງວັນ 1 ຄັນ

2. ສາຂາ ສີໄຄ 1 ລາງວັນ 1 ຄັນ

3. ສາຂາ ໂຊກໃຫຍ່ 1 ລາງວັນ 1 ຄັນ

4. ສາຂາ ປາກຊັນ 1 ລາງວັນ 1 ຄັນ

ເຊິ່ງລູກຄ້າຜູ້ທີ່ໂຊກດີໃນຄັ້ງນີ້ຄື: ລາຍຊື່ ລູກຄ້າ ຜູ້ທີ່ໂຊກດີ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກກິດຈະກໍາມອບໂຊກ ຂອງສິນຄ້າ NIPPON (ລົດຈັກ Honda wave100 ຈໍານວນ 1 ລາງວັນ) ແລະ ມີຜູ່ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນດັ່ງນີ້:

- ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ: ທ່ານ ສົມວິໄຊ, ບ້ານ ອານຸ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທ: 020 5551xxxx 1 ລາງວັນ 1 ຄັນ

- ສາຂາ ສີໄຄ: ທ່ານ ແກ້ວ, ບ້ານ ນາປໍ, ເມືອງ ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທ: 020 9696xxxx 1 ລາງວັນ 1 ຄັນ

- ສາຂາ ໂຊກໃຫຍ່: ທ່ານ ກອນ, ບ້ານ ທ່າມ່ວ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທ: 020 5493xxxx 1 ລາງວັນ 1 ຄັນ

- ສາຂາ ປາກຊັນ: ທ່ານ ຄານ, ບ້ານ ນາຈິກ ເບີໂທ: 020 5511xxxx 1 ລາງວັນ 1 ຄັນ

- ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ: ທ່ານ ສົມວິໄຊ, ບ້ານ ອານຸ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທ: 020 5551xxxx

- ສາຂາ ສີໄຄ: ທ່ານ ແກ້ວ, ບ້ານ ນາປໍ, ເມືອງ ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທ: 020 9696xxxx

- ສາຂາ ໂຊກໃຫຍ່: ທ່ານ ກອນ, ບ້ານ ທ່າມ່ວ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທ: 020 5493xxxx

 

- ສາຂາ ປາກຊັນ: ທ່ານ ຄານ, ບ້ານ ນາຈິກ ເບີໂທ: 020 5511xxxx

ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ຈິນຕະນາການທີ່ເປັນໄປໄດ້.

 

Share On Social