Happy Saturday

535, ໂດຍ: ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

 Happy Saturday   ພຽງແຕ່ທ່ານຊື້ສິນຄ້າທຸກປະເພດໃນຫ້ອງຂາຍ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ທຸກສາຂາ ຄົບຕາມມູນຄ່າກໍສາມາດຮັບຂອງລາງວັນຕາມຈໍານວນມູນຄ່າທີ່ທ່ານຊື້ໄດ້ທັນທີ  ທຸກ ວັນເສົາ  ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ:  021 560000,  021 621254, 030 5096493 Website: www.souvanny.com  Facebook: Souvanny Home Center  Line ID:@zre7524z (ທ່ານສາມາດສແກນຄິວອາໂຄດໄດ້ທີ່ປ້າຍລາຄາ)  ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆວັນ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 08:00 ຈົນເຖິງ 18:00 ໂມງ. ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ຈິນຕະນາການທີ່ເປັນໄປໄດ້ .

Share On Social