ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມໃຈ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ່ປະສົບໄພ ແຂວງ ອັດຕະປື

535, ໂດຍ: ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

         ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

- ສໍານັກງານໃຫຍ່

- ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ

- ສາຂາ ສີໄຄ

- ສາຂາ ໂຊກໃຫຍ່

- ສາຂາ ປາກຊັນ

- ສາຂາ ປາກເຊ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ໃຫ້ການປະກອບສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຮ່ວມມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ປະເພດເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພ ແຂວງ ອັດຕະປື

         ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຂໍສະແດງຄວາມຄວາມເສຍໃຈກັບເຫດການສູນເສຍທີ່ເກີດຂື້ນໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ພ້ອມທັງຂໍໃຫ້ຜູ່ປະສົບມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຄັ້ງນີ້. ແລະ ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທີມອາສາສະໝັກໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທຸກພາກສ່ວນ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ຈະຢູ່ຄຽງຄູ່ສັງຄົມລາວຕະຫຼອດໄປ.

Share On Social