Happy Wednesday ພຸດສະບາຍໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຂອງລາງວັນ

08-11-2017 10:34:25, 33, ໂດຍ: ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

     ຂໍຂອບໃຈລູກຄ້າທຸກໆທ່ານທີ່ສະໜັບສະໜູນສິນຄ້າຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ ກິດຈະກໍາດີໆແບບນີ້ ສະເພາະ  ວັນພຸດ ທີ 25/10/2017 ວັນພຸດ ທີ 01/11/2017 ເທົ່ານັ້ນ.

(ໝາຍເຫດ: ສະເພາະ ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ, ສາຂາ ສີໄຄ ແລະ ສາຂາໂຊກໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ) ຢ່າຊ້າ, ຂອງລາງວັນມີຈໍານວນຈໍາກັດ ມາກ່ອນ ມີສິດກ່ອນ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ:  ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ ☎️ 021 560000  ສາຂາ ສີໄຄ ☎️ 021 621254  ສາຂາ ໂຊກໃຫຍ່  021 466009 Website: www.souvanny.com  Facebook: Souvanny Home Center  Line ID:@zre7524z (ທ່ານສາມາດສແກນຄິວອາໂຄດໄດ້ທີ່ປ້າຍລາຄາ) ⏰ ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆວັນ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 08:00 ຈົນເຖິງ 18:00 ໂມງ. ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ຈິນຕະນາການທີ່ເປັນໄປໄດ້ 

Share On Social