ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ການແຂ່ງຂັນ ສິນລະປະເພື່ອຊິງທຶນການສຶກສາ

1033, ໂດຍ: ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

     ໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2017 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ການແຂ່ງຂັນ ສິນລະປະເພື່ອຊິງທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ນ້ອງໆນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ເມືອງປາກຊັນ ແລະ ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2017 ການແຂ່ງຂັນ ສິນລະປະເພື່ອຊິງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນ້ອງໆນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ຈາກເມືອງ ປາກຊັນ, ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ເມືອງ ທ່າພະບາດ ແລະ ເມືອງປາກກະດິງ ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ນ້ອງໄດ້ຮ່ວມສະແດງຄວາມສາມາດ, ຄວາມກ້າສະແດງອອກ ແລະເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນການເປີດສາຂາໃໝ່ໃນຄັ້ງນີ້ອີກດ້ວຍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share On Social