ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບ ໃບຮັບຮອງທະບຽນລະບົບການຈັດການ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ດ້ວຍການຮັບຮອງຈາກ "ມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2015"

149, ໂດຍ: ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

Share On Social