ສິນຄ້ານຳສະເໜີ  

   

Modernform  

   

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ  

0786376
ມື້ນີ້:
ມື້ວານນີ້:
ອາທິດນີ້:
ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ:
ເດືອນນີ້:
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ:
ລວມ:
711
1910
10664
20672
62205
65883
786376

Forecast Today
3048

Online (15 minutes ago):80
80 guests
no members

Your IP:54.197.177.123
   

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ  

svn map1

Add Friend

   

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ  

   

Find on facebook  

   

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

 

 

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ການຄ້າ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1988 ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນີ ສຸຄະບັນດິດ, ທ່ານ ວັດທະນາ ສຸຄະບັນດິດ, ແລະ ທ່ານ ພັນໂນລາ ສຸຄະບັນດິດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ບຸກເບີກທຸລະກິດ.

svn01.

 ສ່ວນແນວຄວາມຄິດທີ່ມາໃນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດດັ່ງກ່າວແມ່ນເນື່ອງຈາກ ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ໄດ້ຮຽນຈົບດ້ານສະຖາປັດ ແລະ ໄດ້ຕິດພັນກັບ     ການ ກໍ່ສ້າງໃນຊ່ວງທີ່ມີການຝືກງານ ເມື່ອຮຽນຈົບມາແລ້ວຈຶ່ງເຫັນໂອກາດໃນການຂາຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ເພາະບ້ານເມືອງກຳລັງເລີ່ມຫັນທິດສູ່ການເຕີີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວພາຍໃຕ້ແນວຄິດຈິນຕະນາການໃໝ່ຂອງລັດຖະບານ, ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືຶອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,

    ໂດຍມີທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 3,500,000 ກີບ, ມີພື້ນທີ່ໃນການຈຳໜ່າຍໜຶ່ງຫ້ອງແຖວ 50 ຕາລາງແມັດ ການຈຳໜ່າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ. ຕໍ່ມາໃນປີ 1993 ພາກການກໍ່ສ້າງໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂື້ນສູງ, ຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸກໍ່ສ້າງກໍ່ເພີ່ມຂື້ນ, ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານຕ່າງໆກໍ່ເພີ່ມຂື້ນ ຕົ້ນທຶນສິນຄ້າທີ່ມາຂາຍບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງປ່ຽນທິດໄປສູ່ການເປັນ ບໍລິສັດ ຂາອອກ - ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳສິນຄ້າມາຈາກໂຮງງານໂດຍກົງເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນທຶນນັ້ນຖືກລົງ.

 

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳສິນຄ້າມາຈາກໂຮງງານໂດຍກົງຕົ້ນທຶນທີ່ຖືກລົງ, ປະກອບກັບທາງພັກລັດໄດ້ມີນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຊື້ກົກຂາຍປາຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ໃຊ້ສິນຄ້າລາຄາຖືກລົງ ລຸດພໍ່ຄ້າຄົນກາງທີ່ຢູ່ຕາມຊາຍແດນອັນນຳໄປສູ່ ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ສູງຂື້ນ ແລະ ນຳໄປສູ່ການເປີດເປັນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ການຄ້າ ຂາອອກ - ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດໃນປີ 1993 ໂດຍທຶນຈົດທະບຽນ 100,000,000 ກີບ

 

ໂຊລູມ (ShowRoom) ຫຼັງການປັບປຸງ ສາຂາ ທົ່ງຂັນຄຳ

 

svn02

 

ໂຊລູມ (ShowRoom) ປັບປຸງໃໝ່ ສາຂາ ທົ່ງຂັນຄຳ

 

svn03

 

ໃນປີ 1995 ໂດຍທາງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານເຫັນວ່າ ການຂາຍສິນຄ້າໂຄງສ້າງເຊັ່ນ: ເຫລັກ ແລະ ຊີມັງ ໂອກາດເຕີບໂຕໄດ້ຍາກເນື່ອງຈາກການແຂ່ງຂັນສູງ, ຄູ່ແຂ່ງຕົ້ນທຶນ ແລະ ພາວະຄວາມຜັນພວນຂອງລາຄາເຫລັກ ແລະ ຊີມັງ ໃນຊ່ວງນັ້ນກໍ່ມີສູງ ການແຂ່ງຂັນກໍ່ເນັ້ນລາຄາເປັນຫລັກ, ບໍ່ສາມາດສ້າງຈຸດເດັ່ນໃນຕະຫລາດສາມາດເຫັນ ຮ້ານ ສຸວັນນີ ໄດ້ຈຶ່ງນຳໄປສູ່ການປັບທິດທາງຂອງຮ້ານໄປສູ່ສິນຄ້າຕົບແຕ່ງເຊັ່ນ: ກະໂລ້, ສຸຂະພັນ ແລະ ກ໋ອກນ້ຳຫລາຍຂື້ນ.

ແຕ່ຄວາມທີ່ເຮົາມັກໃນການປັບຕົວ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງເລືອກຈຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບຮັບຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະ ນຳໄປສູ່ການເປີດໂຊລູມໃໝ່ຢູ່ ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2000 ເທິງພື້ນທີ່ດິນ 6,408 ຕາລາງແມັດ ໃນນັ້ນມີໂຊລູມ 1,500 ຕາລາງແມັດ ແລະ ສາງ 2,000 ຕາລາງແມັດ.

 

ໂຊລູມ  (ShowRoom) ຫຼັງການປັບປຸງ ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ

 

svn04

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ການຄ້າ ສາຂາໂພນຕ້ອງ

 

svn11

  ໃນຊ່ວງປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາປະເທດລາວເຮົາເລີ່ມ  ເປີດກ້ວາງຫລາຍຂື້ນ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າເປັນ ສະມາຊິກ  ອາຊ່ຽນ  ເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການລົງທຶນ  ຕ່າງໆນັບມື້ນັບ  ຫລາຍຂື້ນ, ປະກອບກັບ ທ່ານ ກົດສະດາ ສຸຄະບັນດິດ ເຊິ່ງເປັນນ້ອງຊາຍຫລ້າໄດ້ຮຽນຈົບຈາກຕ່າງປະເທດຈຶ່ງໄດ້ມາຊ່ວຍໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຂັ້ມແຂງຂື້ນຕື່ມ.

 ຈຶ່ງໄດ້ມີການເປີດອີກໜຶ່ງ ສາຂາ ຄື ສາຂາ ສີໄຄ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງສີໂດດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັັນ ໃນປີ 2004 ເທິງເນີ້ອທີ່ດິນ 42,000 ຕາລາງແມັດ, ໂຊລູມ 2,000 ຕາລາງແມັດ, ແລະ ສາງ 5,000 ຕາລາງແມັດ. 

 

ໂຊລູມ (ShowRoom) ຫຼັງການປັບປຸງ ສາຂາ ສີໄຄ 

 

svn05

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ການຄ້າ ສາຂາສີໄຄ

 

svn12

ໃນປີ 2009 ຊິ່ງເປັນປີທີ່ປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບການແຂ່ງຂັນກິລາ SEAGAME ຄັ້ງທີ່ 25 ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພາກການກໍ່ສ້າງມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງຂື້ນ, ສາກົນມີການຮັບຮູ້ປະເທດລາວຫລາຍຂື້ນ, ພາກສ່ວນການກໍ່ສ້າງກໍ່ເລີ່ມຫລາຍຂື້ນນຳໄປສູ່ການປັບປຸງຍົກລະດັບທຸລະກິດທຸກໆສາຂາ.

ໂດຍມີການປັບປຸງສາຂາໂພນຕ້ອງຈາກພື້ນທີ່ໂຊລູມ 1,500 ຕາລາງແມັດ ເພີ່ມເປັນ 4,230 ຕາລາງແມັດ ແລະ ສາງ 3,053 ຕາລາງແມັດ.

 

ໂຊລູມ (ShowRoom) ປັບປຸງໃໝ່ ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ

 

svn06

 

ສາຂາ ສີໄຄ ຈາກ 2,000 ຕາລາງແມັດ ມາເປັນ 6,520 ຕາລາງແມັດ ແລະ ສາງ 12,230 ຕາລາງແມັດ ເຊິ່ງເປັນການປັບປຸງໃຫ້ຮ້ານເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ເພີ່ມສິນຄ້າໃຫ້ລາກຫລາຍຂື້ນ ເພື່ອຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນ.

 

ໂຊລູມ (ShowRoom) ປັບປຸງໃໝ່ ສາຂາ ສີໄຄ

 

svn07

 

ເນື່ອງໂອກາດ ປີ 2012 ເປັນປີທີ່ປະເທດລາວໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເອເຊຍ-ເອີລົບ ຄັ້ງທີ່ 7 ແລະ ມີການປັບປຸງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຫລາຍຂື້ນເພື່ອຮອງຮັບງານດັ່ງກ່າວປະກອບກັບລາຄາທີ່ດິນມີລາຄາສູງຂື້ນ ແລະ ທີມຜູ້ບໍລິຫານເຫັນໄດ້ອານາຄົດຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຄົງຈະຄືກັບເມືອງຫລວງຂອງຫລາຍປະເທດອື່ນໆທີ່ມີຄວາມພັດທະນາຂື້ນຈຶ່ງນຳໄປສູ່ການເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂາຍລິບ ແລະ ຂັ້ນໄດເລື່ອນ ຂອງບໍລິສັດ MITSUBISHI ແລະ ກໍ່ໄດ້ຕັ້ງສຳນັກງານໃໝ່ຂື້ນໃນປີ 2012 ຢູ່ທີ່ ບ້ານ ທົ່ງຕູມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

 

 

ໂຊລູມ (ShowRoom) ຫຼັງການປັບປຸງ ສາຂາ ທົ່ງຕູມ

 

svn08

 

ໂຊລູມ (ShowRoom) ປັບປຸງໃໝ່ ສາຂາ ທົ່ງຕູມ

 

svn09

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີການຄ້າ ສາຂາທົ່ງຕູມ

 

svn10

ໃນປີ 2016 ຊຶ່ງເປັນປີທີ່ປະເທດລາວເຮົາກຽມເຂົ້າເປັນປະເທດເສດຖະກິດອາຊ່ຽນ (AEC) ແລະ ເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກ ເພີ່ມເຕີມຂື້ນອີກອັນຈະສ້າງບາດກ້າວໃຫ້ກະແສການເຄື່ອນຍ້າຍທຶນມີເພີ່ມຂື້ນເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່າວຂອງວຽງຈັນຊຶ່ງເປັນນະຄອນຫລວງຂອງປະເທດ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ບໍລິຫານຈຶ່ງໄດ້ວາງແຜນເປີດອີກໜຶ່ງສາຂາຄື: ສາຂາ ບ້ານໂຊກໃຫຍ່, ເມືອງໃຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ເສັ້ນທາງ 450 ປິ) ເຊິ່ງເປັນສາຂາທີ່ 5 ເທີງພື້ນທີ່ 54,057 ຕາລາງແມັດ ໂຊລູມ, 9,120 ຕາລາງແມັດ ແລະ ສາງ 9,360 ຕາລາງແມັດ. ໃນຕະຫລອດ 28 ປີທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ການຄ້າ ໄດ້ມີການເຕີມຕໍ່ ແລະ ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມີການພັດທະນາປັບປຸງ ຕົນເອງຕະຫລອດເວລາບໍ່ວ່າທາງດ້ານການຕະຫລາດ, ລະບົບບັນຊີ, ລະບົບບໍລິຫານຈັດການ, ດ້ານບຸກຄົນ ແລະ ດ້ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຄວາມຕ້ອງການສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລູກຄ້າ, ສ້າງວຽກງານເຮັດໃຫ້ຄົນລາວ ແລະ ພ້ອມຈະເປັນອົງກອນໜຶ່ງໃນການພັກດັນການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.

 

ປະທານບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຈັດການ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ການຄ້າ ຂາອອກ - ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຊຸດປັດຈຸບັນ  

 

svn13

   

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກໍາ

   

ວີດີໂອນໍາສະເໜີ

• ວີດີໂອນໍາສະເໜີປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (Lao Version) ແລະ (English Version).

 

 

   

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ກາລຸນາກອບຂໍ້ມູນຕາມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້   
01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png08.png
   
© Copyright @2015 SOUVANNY Co Ltd. All Rights Reserved. | Developed By IT SOUVANNY Center