เสนอขายสินค้ากลับ สุวันนี

คุณสามารถส่งข้อมูล และ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการนำเสนอกลับ Souvanny Home Center, กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ และ เราจะติดต่อคุณเร็ว ๆ นี้

FM-PU-01
Rev.03/02-12-2016

ใบข้อมูลพื้นฐาน Supplier

วันที่จัดต้ังบริษัท วันที่บันทึก
ชื่อผู้ประกอบการ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประเภทกิจการ โรงงานผู้ผลิต ตัวแทนจัดจำหน่าย
ที่อยู่บริษัท
Tel Fax E-mail
ที่อยู่โรงงาน
Tel Fax E-mail
หมายเลขใบกำกับภาษี เลขที่ใบรับรองธุรกิจ/โรงงาน
ผ่านการรับรอง ระบบ ISO9001 ระบบ ISO14001 MSDS บาร์โค๊ต เอกสารอายุการจัดเก็บสินค้า
ขอเอกสารแนบส าหรับระบบที่ผ่านการรับรองและ Company Profile ของบริษัท
เจ้าของกิจการ ตำแหน่ง CEO Tel. E-mail:
ผู้จัดการฝ่ายขาย ตำแหน่ง MA ฝ่ายขาย Tel. E-mail:
ผู้ขาย ตำแหน่ง SALE Tel. E-mail:
ชื่อบัญชี 1 เลขบัญชี ธนาคาร สาขา
ชื่อบัญชี 2 เลขบัญชี ธนาคาร สาขา
เงื่อนไขการให้เครดิต 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน อื่นๆ
กำลังการผลิต:
หมวดสินค้าที่จำหน่าย
1) 4)
2) 5)
3) 6)
เอกสารส่งออก
มี form D หรือ E
ไม่มี form D หรือ E
เงื่อนไขการขนส่ง
EXW รับสินค้าหน้าโรงงาน FOB ถึงหนองคาย
FOB อื่นๆ CIF ถึงท่านาแล้ง
Ddp ส่งถึงหน้าร้าน VAT NO VAT
ร้านค้าหลักในประเทศไทย 1) 2) 3)
ร้านค้าหลักในประเทศลาว 1) 2) 3)
สถานะ : ( สำหรับ บริษัท สุวันนี )
A : ผู้ประกอบการใหม่ B : ผู้ประกอบการรายเก่า C : มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
ผู้จัดทำ   PM จัดซ้ือ   COO อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
หมายเหตุ :

A = สินค้าใหม่ที่ลูกค้าต้องการแต่ยังไม่เคยมีขายในบริษัท

B = ผู้ขายรายเก่าที่อยู่ในระบบและน าเสนอสินค้าใหม่ให้แก่บริษัท

C = เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ