ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສໍານັກງານໃຫຍ່


ທີ່ຕັ້ງ: ທີ່ຕັ້ງ: ເລກທີ່ 366, ຖະໜົນໂພນຕ້ອງ, ບ. ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, ມ. ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທລະສັບ ຫ້ອງການ: (+85621) 415645, 562635, 562497.

ແຟັກ ຫ້ອງການ: (+85621) 262984.

ໂທລະສັບ ຫ້ອງຂາຍ: (+85621) 560000, 561111.

ແຟັກ ຫ້ອງຂາຍ: (+85621) 264048.

ອີແມວ: info@souvanny.com

ແບບຟອມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

ທ່ານສາມາດສົ່ງຄໍາແນະນໍາ, ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ສອບຖາມກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆຂອງ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ

ໂດຍປ້ອນຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບຫາທ່ານທັນທີ.