ເຟີນີເຈີ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານ

ຄົ້ນພົບ (62) ສິນຄ້າໃນໝວດ ເຟີນີເຈີ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານ
ຮູບແບບສິນຄ້າ:
ລຽງຕາມ:
ຮູບແບບສະແດງຜົນ:
8XX,XXX ກີບ

ຕູ້ໃສ່ເກີບບານສະວິງ 3ລີ້ນຊັກ SW-103-DG 60x20x16.8 cm ຂາວ 15kg KIOSK

2,XXX,XXX ກີບ
ຕູ້ເສື້ອຜ້າບານເລື່ອນກະຈົກ SGW-18K-DG/DG 91.4x56x182.9 cm ສີຂາວ 50kg KIOSK
2,XXX,XXX ກີບ
ຕູ້ເສື້ອຜ້າບານເລື່ອນກະຈົກ WD-05K-DG/BO 120x56x200 cm ສີຂາວຟ້າ 68kg  KIOSK
2,XXX,XXX ກີບ
 ຕູ້ເສື້ອຜ້າບານເລື່ອນກະຈົກ WD-05K-DG/BL 120x56x200 cm ສີຂາວດຳ  68kg KIOSK 
1,XXX,XXX ກີບ
 ຕູ້ສູງບານເລື່ອນກະຈົກ SGD-18K-DG/G3-1  91.3x45.7x182.9 cm ສີເທົາ 50kg KIOSK
 
1,XXX,XXX ກີບ
ຕູ້ສູງບານເລື່ອນກະຈົກ SGD-18K-DG/BL 91.3x45.7x182.9 cm 50kg KIOSK
9XX,XXX ກີບ
 ຕູ້ບານເລື່ອນກະຈົກ 3ຟູດ SGD-3K-DG/G3-1 88x41x87.9 cm ສີຂາວເທົາ 27kg KIOSK
9XX,XXX ກີບ
ຕູ້ບານເລື່ອນກະຈົກ 3ຟູດ  SGD-3K-DG/BL 88x41x87.9 cm ສີຂາວດຳ 27kg KIOSK
4XX,XXX ກີບ

ໂຕະເຮັດວຽກ BV-11-WH 90x37.5x73 cm ສີຂາວ 9kg KIOSK

1,XXX,XXX ກີບ
 ຕູ້ໃສ່ເກີບເປີດກະຈົກ MAX-033-DG-G3-1 88x30x105 cm ສີຂາວເທົາ 27kg KIOSK
1,XXX,XXX ກີບ
 ຕູ້ 2 ບານເປີດກະຈົກ 5ແຜ່ນຊັ້ນ MAX-052K-DG/BL 88x30x200 cm ສີຂາວດຳ 50kg KIOSK
9XX,XXX ກີບ
 ຕູ້ບານເປີດ 1 ປະຕູ  LT-004K-DG/BL 44x40.7x176 cm 25kg KIOSK
1,XXX,XXX ກີບ

ຕູ້ໂທລະທັດ PT-04-BM/OR 150x40.7x52 cm 29kg KIOSK

7XX,XXX ກີບ
ຕູ້ຂ້າງກາງ PT-02-BM/OR 46.5x40.7x52 cm  15kg KIOSK
5XX,XXX ກີບ

ຕູ້ຂ້າງເຕ້ຍ PT-01-BM/OR 46.5x40.7x52 cm 12kg KIOSK