ເຟີນີເຈີ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານ

ຄົ້ນພົບ (5) ສິນຄ້າໃນໝວດ ເຟີນີເຈີ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານ
ຮູບແບບສິນຄ້າ:
ລຽງຕາມ:
ຮູບແບບສະແດງຜົນ:
8XX,XXX ກີບ

ຕູ້ໃສ່ເກີບບານສະວິງ 3ລີ້ນຊັກ SW-103-DG 60x20x16.8 cm ຂາວ 15kg KIOSK

2,XXX,XXX ກີບ
ຕູ້ເສື້ອຜ້າບານເລື່ອນກະຈົກ SGW-18K-DG/DG 91.4x56x182.9 cm ສີຂາວ 50kg KIOSK
2,XXX,XXX ກີບ
ຕູ້ເສື້ອຜ້າບານເລື່ອນກະຈົກ WD-05K-DG/BO 120x56x200 cm ສີຂາວຟ້າ 68kg  KIOSK
2,XXX,XXX ກີບ
 ຕູ້ເສື້ອຜ້າບານເລື່ອນກະຈົກ WD-05K-DG/BL 120x56x200 cm ສີຂາວດຳ  68kg KIOSK 
1,XXX,XXX ກີບ
 ຕູ້ສູງບານເລື່ອນກະຈົກ SGD-18K-DG/G3-1  91.3x45.7x182.9 cm ສີເທົາ 50kg KIOSK