ເຟີນີເຈີ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານ

ຄົ້ນພົບ (11) ສິນຄ້າໃນໝວດ ເຟີນີເຈີ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານ
ຮູບແບບສິນຄ້າ:
ລຽງຕາມ:
ຮູບແບບສະແດງຜົນ:
1,XXX,XXX ກີບ
ຕູ້ສູງບານເລື່ອນກະຈົກ SGD-18K-DG/BL 91.3x45.7x182.9 cm 50kg KIOSK
9XX,XXX ກີບ
 ຕູ້ບານເລື່ອນກະຈົກ 3ຟູດ SGD-3K-DG/G3-1 88x41x87.9 cm ສີຂາວເທົາ 27kg KIOSK
9XX,XXX ກີບ
ຕູ້ບານເລື່ອນກະຈົກ 3ຟູດ  SGD-3K-DG/BL 88x41x87.9 cm ສີຂາວດຳ 27kg KIOSK
4XX,XXX ກີບ

ໂຕະເຮັດວຽກ BV-11-WH 90x37.5x73 cm ສີຂາວ 9kg KIOSK

1,XXX,XXX ກີບ
 ຕູ້ໃສ່ເກີບເປີດກະຈົກ MAX-033-DG-G3-1 88x30x105 cm ສີຂາວເທົາ 27kg KIOSK
1,XXX,XXX ກີບ
 ຕູ້ 2 ບານເປີດກະຈົກ 5ແຜ່ນຊັ້ນ MAX-052K-DG/BL 88x30x200 cm ສີຂາວດຳ 50kg KIOSK
9XX,XXX ກີບ
 ຕູ້ບານເປີດ 1 ປະຕູ  LT-004K-DG/BL 44x40.7x176 cm 25kg KIOSK
1,XXX,XXX ກີບ

ຕູ້ໂທລະທັດ PT-04-BM/OR 150x40.7x52 cm 29kg KIOSK

7XX,XXX ກີບ
ຕູ້ຂ້າງກາງ PT-02-BM/OR 46.5x40.7x52 cm  15kg KIOSK
5XX,XXX ກີບ

ຕູ້ຂ້າງເຕ້ຍ PT-01-BM/OR 46.5x40.7x52 cm 12kg KIOSK