ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເຮືອນ

ຄົ້ນພົບ (2) ສິນຄ້າໃນໝວດ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເຮືອນ
ຮູບແບບສິນຄ້າ:
ລຽງຕາມ:
ຮູບແບບສະແດງຜົນ:
1,XXX,XXX ກີບ
 • ພະລັງງານມໍເຕີ 2,100 W / ພະລັງງານ 480 W
 • ທີ່ເກັບອຸປະກອນໃນຕົວເຄື່ອງ
 • ຖັງຂະຫນາດໃຫຍ່ ບັນຈູຝຸ່ນໄດ້ເຖິງ 21 ລິດ
 • ຫົວແປງດູດແບບ 2 ຈັງຫວະ ເພື່ອສະພາບພື້ນຜີວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
 • ສາຍດູດປັບຫມຸນໄດ້ຮອບທິດທາງ ດູດຝຸ່ນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ
 • ຕົວເຄື່ອງສາມາດໃຊ້ເປັນທີ່ເປົ່າລົມໄດ້
 • ຖັງເກັບຝຸ່ນຂະໜາດໃຫຍ່ພິເສດ ເຮັດໃຫ້ດູດຝຸ່ນໄດ້ຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາຖິ້ມຝຸ່ນດຸ
 • ຕົວຖັງຜະລິດຈາກໂລຫະຄຸນນະພາບສູງ, ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານ
 • ທໍ່ດູດຝຸ່ນອະລູມິນຽມ ປັບຍືດ ຫຼື ລົດຄວາມຍາວດ້າມຈັບໄດ້ຕາມຕ້ອງການ.

9XX,XXX ກີບ
 • ພະລັງງານມໍເຕີ 1,600 W / ພະລັງງານ 320 W
 • ທີ່ເກັບອຸປະກອນໃນຕົວເຄື່ອງ
 • ຖັງຂະຫນາດໃຫຍ່ ບັນຈູຝຸ່ນໄດ້ເຖິງ 15 ລິດ
 • ຫົວແປງດູດແບບ 2 ຈັງຫວະ ເພື່ອສະພາບພື້ນຜີວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
 • ສາຍດູດປັບຫມຸນໄດ້ຮອບທິດທາງ ດູດຝຸ່ນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ
 • ຕົວເຄື່ອງສາມາດໃໍ້ເປັນທີ່ເປົ່າລົມໄດ້
 • ມີຫົວດູດຂົນແປງກັບຫົວດູດຕາມຊອກ.