ສວນ ແລະ ອຸປະກອນເຮັດສວນ

ຄົ້ນພົບ (2) ສິນຄ້າໃນໝວດ ສວນ ແລະ ອຸປະກອນເຮັດສວນ
ຮູບແບບສິນຄ້າ:
ລຽງຕາມ:
ຮູບແບບສະແດງຜົນ:
1XX,XXX ກີບ
 • ຕາໜ່າງພຣາດຕິກຫົກຫຼຽມ, ແຂງແຮງ, ທົນທານ, ໃຊ້ງານອາເນັກປະສົງ
 • ຜະລິດຈາກວັດຖຸດິບທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄຫມຈາກຕ່າງປະເທດ.
 • ປະສົມສານປ້ອງກັນ UV ທົນຕໍ່ແສງແດດ, ເຫມາະສົມສໍາລັບອາກາດຮ້ອນ, ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ເຮັດໂຄງສໍາລັບແຂວນຕົ້ນໄມ້. ປະຍຸກໃຊ້ໃນການປຸກຕົ້ນໄມ້, ກ້ວຍໄມ້ ແລະ ອື່ນໆໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
 • ເຮັດເປັນຮົ້ວເພື່ອແບ່ງເຂດພື້ນທີ່. ໃຊ້ແບ່ງກັ້ນພື້ນທີ່ເປັນສ່ວນໆ, ໃຊ້ປູພື້ນກ່ອນໃສ່ຫິນຕົບແຕ່ງສວນ ຫຼື ກັ້ນ ນົກ, ໝາ ແລະ ອື່ນໆ
 • ເຮັດເປັນອຸປະກອນກະເສດ ເຊັ່ນ: ກະຊັງ ແລະ ເຟີນີເຈີ, ຕຽງ, ຕັ່ງ
 • ເຮັດບ່ອນລ້ຽງສັດປີກເຊັ່ນ: ນົກ, ໄກ່ ແລະ ອື່ນໆ.
1XX,XXX ກີບ
 • ເຮັດຈາກພຣາດຕິກປະເພດໂພລີໂພຣໄພລີນ(ພີພີ)
 • ສີສົ້ມ
 • ໃຊ້ສໍາຫຼັບກັັ້ນເຂດອັນຕະລາຍ
 • ຫຼັກ 8 ກິໂລ
 • ສູງ 1 ແມັດ ແລະ 1.2 ແມັດ
 • ຍາວ 50 ແມັດ