ປູນຊີມັງ ແລະ ບ໋ອກ

ຄົ້ນພົບ (2) ສິນຄ້າໃນໝວດ ປູນຊີມັງ ແລະ ບ໋ອກ
ຮູບແບບສິນຄ້າ:
ລຽງຕາມ:
ຮູບແບບສະແດງຜົນ:
7,XXX ກີບ

ອິດ Q-CON ເໝາະສຳລັບໃຊ້ກໍ່ຝາ ໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ມີຄຸນສົມບັດພິເສດ ກັນຮ້ອນ ກັນສຽງ ກັນໄຟ  ຊ່ວຍໃຫ້ບ້ານ ຂອງທ່ານແຂງແຮງ ປອດໄພ ແລະ ມີອາຍຸການ​ນຳ​ໃຊ້ຍາວນານ

G4 20x60x10cm