ປູນຊີມັງ ແລະ ບ໋ອກ

ຄົ້ນພົບ (4) ສິນຄ້າໃນໝວດ ປູນຊີມັງ ແລະ ບ໋ອກ
ຮູບແບບສິນຄ້າ:
ລຽງຕາມ:
ຮູບແບບສະແດງຜົນ:
4X,XXX ກີບ
 

ຊີມັງວຽກໂຄງສ້າງ ເອັດສຊີຈີ ຄື ຊີມັງພອດແລນ ປະເພດ 1

ມີຄຸນສົມບັດໃຫ້ກຳລັງອັດສູງ ເໝາະສຳລັບວຽກໂຄງສ້າງ ເຊັ່ນ ຖານຮາກ ເສົາ ຄານ

ຂອງທີ່ພັກອາໄສແລະອາຄານທົ່ວໄປ ໂຄງສ້າງບ້ານທີ່ແຂງແຮງ ທົນທານ ປອດໄພ

TIPS

• The concrete mix design may vary depending on individual project requirements under the supervision and recommendations of civil engineers.

• The mixing and use of concrete may vary depending on individual project requirements under the supervision and recommendations of civil engineers.

3X,XXX ກີບ

 

1.ໃຊ້ສຳລັບ ກໍ່ ສາບ ເທ

2.ຖົງ PP ປ້ອງກັນການະແທກ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຊີມັງສົດໃຫມ່ສະເໝີ

3.ດ້ວຍສານພິເສດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ເນື້ອຊີມັງເຂັ້ມຂົ້ນ” ຊີມັງເສືອ ສູດໄອເທັກ ເຊິ່ງບັນຈຸຖົງລະ 40 ກກ. ສາມາດໃຊ້ສ່ວນປະສົມ (ຊາຍ ຫິນ) ແລະ ນໍ້າຢາອື່ນໆໄດ້ຄືຊີມັງປະສົມທົ່ວໄປ ເຊິ່ງບັນຈຸຖົງລະ 50 ກກ.

• Water amount depends mainly on the moisture level of sands.

• Bricks for laying should be saturated with water before use to prevent water retraction from cement slurry.

• After the brick laying work time interval should be allowed before plastering, to avoid cracking due to wall settling.

• Brick wall surface cleaning and application of plenty amount of water on the surfaces are recommended prior to plastering. This is to prevent cracks due to dewatering of water from cement slurry by the bricks. This practices help reducing the cracking problem caused by work process.

• Avoid vibration on the surface while and after plastering. The vibration may cause future cracking.

• After plastering the wall surface should be cured to obtain hard and crackless cement wall