ສະໝັກວຽກກັບສຸວັນນີ

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ (ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫຍ່ ໂພນຕ້ອງ)

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ປະກາດ ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ (ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫຍ່ ໂພນຕ້ອງ) ດັ່ງລຸ່ມນີ້: - ພະນັກງານ Programmer 01 ຕໍາແໜ່ງ ຜູ່ສົນໃຈສາມາດຢື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ທີ່ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ ໂພນຕ້ອງ) ຫຼື ສົ່ງອີເມວທີ່ Email: hr@souvanny.com
10-05-2018
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ