ສະໝັກວຽກກັບສຸວັນນີ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງປະຈຳ ສຳນັກງານໃຫຍ່, ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດປະກອບເອກະສານຢືນສະໝັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (ສຳນັກງານໃຫຍ່) ຫຼື ສົ່ງເອກະສານສະຫມັກມາທີ່ Email: hr@souvanny.com 020 55406887, 020 77390788, ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ: 31/05/2017.
05-05-2017
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານກໍາມະກອນ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານກໍາມະກອນ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ (ປະຈໍາສາຂາ ໂຊກໃຫຍ່)
21-04-2017
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ