ສະໝັກວຽກກັບສຸວັນນີ

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ (ປະຈໍາສຳນັກງານໃຫຍ່)

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ Website Developer ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ *ເປີດຮັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 13/05/2019 - 31/05/2019
13-05-2019
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ