ສຸວັນນີ ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ

    ໃນປີ 1995 ໂດຍທາງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານເຫັນວ່າ ການຂາຍສິນຄ້າໂຄງສ້າງເຊັ່ນ: ເຫລັກ ແລະ ຊີມັງ ໂອກາດເຕີບໂຕໄດ້ຍາກເນື່ອງຈາກການແຂ່ງຂັນສູງ, ຄູ່ແຂ່ງຕົ້ນທຶນ ແລະ ພາວະຄວາມຜັນພວນຂອງລາຄາເຫລັກ ແລະ ຊີມັງ ໃນຊ່ວງນັ້ນກໍ່ມີສູງ ການແຂ່ງຂັນກໍ່ເນັ້ນລາຄາເປັນຫລັກ, ບໍ່ສາມາດສ້າງຈຸດເດັ່ນໃນຕະຫລາດສາມາດເຫັນ ຮ້ານ ສຸວັນນີ ໄດ້ຈຶ່ງນຳໄປສູ່ການປັບທິດທາງຂອງຮ້ານໄປສູ່ສິນຄ້າຕົບແຕ່ງເຊັ່ນ: ກະໂລ້, ສຸຂະພັນ ແລະ ກ໋ອກນ້ຳຫລາຍຂື້ນ. ແຕ່ຄວາມທີ່ເຮົາມັກໃນການປັບຕົວ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງເລືອກຈຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບຮັບຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະ ນຳໄປສູ່ການເປີດໂຊລູມໃໝ່ຢູ່ ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2000 ເທິງພື້ນທີ່ດິນ 6,408 ຕາລາງແມັດ ໃນນັ້ນມີໂຊລູມ 1,500 ຕາລາງແມັດ ແລະ ສາງ 2,000 ຕາລາງແມັດ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາຂາໂພນຕ້ອງ

ໂຊລູມ (ShowRoom) ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ.
ໂຊລູມ (ShowRoom) ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ.
ໂຊລູມ (ShowRoom) ຫຼັງການປັບປຸງ ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ.
ໂຊລູມ (ShowRoom) ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ ໃນເມື່ອກ່ອນ.