ກ່ຽວກັບສຸວັນນີ

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

    ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1988 ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນີ ສຸຄະບັນດິດ, ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ, ແລະ ທ່ານ ພັນໂນລາ ສຸຄະບັນດິດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ບຸກເບີກທຸລະກິດ.

*** ຄະນະຜູ່ບໍລິຫານ ***

    ສ່ວນແນວຄວາມຄິດທີ່ມາໃນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດດັ່ງກ່າວແມ່ນເນື່ອງຈາກ ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ໄດ້ຮຽນຈົບດ້ານສະຖາປັດ ແລະ ໄດ້ຕິດພັນກັບ ການ ກໍ່ສ້າງໃນຊ່ວງທີ່ມີການຝືກງານ ເມື່ອຮຽນຈົບມາແລ້ວຈຶ່ງເຫັນໂອກາດໃນການຂາຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ເພາະບ້ານເມືອງກຳລັງເລີ່ມຫັນທິດສູ່ການເຕີີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ພາຍໃຕ້ແນວຄິດຈິນຕະນາການໃໝ່ຂອງລັດຖະບານ, ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືຶອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,

    ໂດຍມີທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 3,250,000 ກີບ, ມີພື້ນທີ່ໃນການຈຳໜ່າຍໜຶ່ງຫ້ອງແຖວ 50 ຕາລາງແມັດ ການຈຳໜ່າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ. ຕໍ່ມາໃນປີ 1993 ພາກການກໍ່ສ້າງໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂື້ນສູງ, ຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸກໍ່ສ້າງກໍ່ເພີ່ມຂື້ນ, ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານຕ່າງໆກໍ່ເພີ່ມຂື້ນ ຕົ້ນທຶນສິນຄ້າທີ່ມາຂາຍບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງປ່ຽນທິດໄປສູ່ການເປັນ ບໍລິສັດ ຂາອອກ - ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳສິນຄ້າມາຈາກໂຮງງານໂດຍກົງເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນທຶນນັ້ນຖືກລົງ.

    ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳສິນຄ້າມາຈາກໂຮງງານໂດຍກົງຕົ້ນທຶນທີ່ຖືກລົງ, ປະກອບກັບທາງພັກລັດໄດ້ມີນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຊື້ກົກຂາຍປາຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ໃຊ້ສິນຄ້າລາຄາຖືກລົງ ລຸດພໍ່ຄ້າຄົນກາງທີ່ຢູ່ຕາມຊາຍແດນອັນນຳໄປສູ່ ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ສູງຂື້ນ ແລະ ນຳໄປສູ່ການເປີດເປັນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ການຄ້າ ຂາອອກ - ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດໃນປີ 1993 ໂດຍທຶນຈົດທະບຽນ 100,000,000 ກີບ