ກ່ຽວກັບສຸວັນນີ

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

    ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1988 ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນີ ສຸຄະບັນດິດ, ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ, ແລະ ທ່ານ ພັນໂນລາ ສຸຄະບັນດິດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ບຸກເບີກທຸລະກິດ.

*** ຄະນະຜູ່ບໍລິຫານ ***

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

    ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ ("ບໍລິສັດ" ຫຼື "SVN") ດຳເນີນທຸລະກິດຈັດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າດ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຕົບແຕ່ງບ້ານ ແລະ ອາຄານ ແບບຄົບວົງຈອນ ຕັ້ງແຕ່ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງຫຼັກຈົນເຖິງວັດສະດຸຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ເຊັ່ນ: ກະໂລ້, ສຸຂະພັນ, ນໍ້າສີ, ວັດສະດຸຕົບແຕ່ງບ້ານ ແລະ ອາຄານສໍານັກງານຕ່າງໆ, ເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ລວມທັງ ການໃຫ້ບໍລິການແບບຄົບວົງຈອນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ເຊັ່ນ: ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການເລືອກສິນຄ້າ, ການອອກແບບພາຍໃນຫ້ອງຄົວ-ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າເຖິງມືລູກຄ້າ. ສິນຄ້າສ່ວນຫຼາຍນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບລະດັບສາກົນ ໂດຍມີລະບົບໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີທີ່ທັນສະໄໝໃນການຈັດການດ້ານການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຄວບຄຸມສິນຄ້າໃນສາງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການຈັດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຮູບແບບທັນສະໄໝ ພາຍໃນສູນສະແດງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ (Showroom) ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ສຸວັນນີ”(Souvanny) ທີ່ເປັນຜູ້ນຳໃນການຄ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ.

    ຮ້ານ ສຸວັນນີການຄ້າ ໄດ້ເລີ້ມສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1988 ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນີ ສຸຄະບັນດິດ, ທ່ານ ວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ແລະ ທ່ານ ພັນໂນລາ ສຸຄະບັນດິດ ທີ່ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສາຂາທົ່ງຂັນຄຳ) ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນເບື້ອງຕົ້ນ 3.250.000 ກີບ. ໃນປີ 1993 ບໍລິສັດ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຈົດທະບຽນເປັນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 100.000.000 ກີບ. ໃນປີ 2000 ທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ , ປະກອບກັບ ທ່ານ ກົດສະດາ ສຸຄະບັນດິດ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ເປີດ ”ສາຂາໂພນຕ້ອງ” ຂຶ້ນ ເພື່ອຈັດຈຳໜ່າຍ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຕົບແຕ່ງ, ສ້ອມແປງບ້ານ ແບບຄົບວົງຈອນ ໂດຍຈັດວາງໃນສູນສະແດງສິນຄ້າທີ່ທັນສະໄໝເປັນຮ້ານທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມີການຍ້າຍສໍານັກງານໃຫຍ່ຈາກ ສາຂາທົ່ງຂັນຄໍາ ມາເປັນ ສາຂາໂພນຕ້ອງ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນ). ໃນປີ 2004 ບໍລິສັດ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມອີກ 1 ສາຂາ ຄື: ສາຂາສີໄຄ ທີ່ບ້ານ ນາແຮ່, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນປີ 2015 ບໍລິສັດ ໄດ້ປ່ຽນຮູບແບບວິສາຫະກິດ ຈາກ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມາເປັນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ, ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 500.000.000 ກີບ. ອີງຕາມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2015 ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2015 ທີ່ໄດ້ມີວາລະພິຈາລະນາປັບປຸງມູນຄ່າທີ່ກຳນົດຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ຈາກເດີມ 50.000 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ ເປັນ 2.000 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ, ພິຈາລະນາເລື່ອງການເພີ່ມທຶນຂອງບໍລິສັດ ຈາກເດີມ 500.000.000 ກີບ ເປັນ 280 ຕື້ກີບ ໂດຍມີຈໍານວນຮຸ້ນທັງໝົດ 140.000.000 ຮຸ້ນ, ບໍລິສັດ ໄດ້ມີການຮ່ວມລົງທຶນກັບ ບໍລິສັດ ໂກບອນເຮົ້າ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສະຫຍາມໂກບອນເຮົ້າ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ແລະ ບໍລິສັດ ປູນຊີເມັນໄທ ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ປະກອບການຈັດຈໍາໜ່າຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕົບແຕ່ງອາຄານແບບຄົບວົງຈອນໃນປະເທດໄທ ໂດຍການຮ່ວມລົງທຶນດັ່ງກ່າວຍັງເປັນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ (Know-how) ແລະ ເສີມສ້າງສັກກະຍະພາບໃນການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໃນໄລຍະຍາວ. ໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2015 ບໍລິສັດໄດ້ມີການປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງທີ 3/2015 ໂດຍມີວາລະທີ່ສຳຄັນ ຄື: ການແປສະພາບເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ ເປັນ “ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ” ພ້ອມກັບໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນເພື່ອຮອງຮັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ (IPO) ຈຳນວນ 50 ຕື້ກີບ ໂດຍອອກຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນຈໍານວນ 25.000.000 ຮຸ້ນ, ມູນຄ່າກຳນົດ (Par Value) 2.000 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ ແລະ ການກຽມຕົວຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນການເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳທາງດ້ານຈັດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ດ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຕົບແຕ່ງບ້ານ ແລະ ອາຄານ ແບບຄົບວົງຈອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 11 ທັນວາ 2015 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ນຳຮຸ້ນເຂົ້າແລກປ່ຽນ-ຊື້ຂາຍ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວຄັ້ງທຳອິດ (First Trading Day). ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2017 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມອີກ 1 ສາຂາ ເປັນສາຂາທີ 5 ຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄື: ສາຂາ ໂຊກໃຫຍ່ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເສັ້ນທາງ 450 ປີ ບ້ານ ໂຊກໃຫຍ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2017 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມອີກ 1 ສາຂາ ເປັນສາຂາທີ 6 ຄື: ສາຂາປາກຊັນ ຢູ່ທີ່ ບ້ານສີສະອາດ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.ໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2018 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີການປິດບໍລິການ ສາຂາ ທົ່ງຂັນຄຳ. ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2018 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມອີກ 1 ສາຂາ ຄື: ສາຂາປາກເຊ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ກາງ ເມືອງ ປາກເຊ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ.

    ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດໄດ້ມີ 1 ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ 6 ສາຂາ ໃນນັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີ 4 ສາຂາ ໄດ້ແກ່: ສາຂາໂພນຕ້ອງ, ສາຂາສີໄຄ, ສາຂາທົ່ງຕູມ, ສາຂາໂຊກໃຫຍ່ ແລະ ອີກ 2 ສາຂາ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ໄດ້ແກ່: ສາຂາ ປາກຊັນ ແລະ ສາຂາ ປາກເຊ.

    SOUVANNY Home Center Public Company (“the Company” or “SVN”) operates one-stop shopping home center which provides both services and full-ranged products from construction material to home supplies and decoration such as, tile, sanitary ware, paint, home and office decoration material. Moreover, the Company also has services including the products recommendation to customers, interior design for kitchen and restroom, and product delivery. Most of the imported products of the Company are high quality with well-known brands easily recognized effectively managed by modern computer system, focusing on distribution and warehouse system. The Company’s distribution channel is to sell through its own modern trade showrooms under the brand “Souvanny” to be leading modern construction materials in Lao PDR


History of SOUVANNY

    Souvanny’s shop was established in 1988 by Mrs. Souvanny SOUKHABANDITH, Mr. Waddana SOUKHABANDITH, and Mr. Phannola SOUKBANDITH at Sisawat Village, Chanthabuly District, Vientiane Lao PDR. However, currently it becomes a sub-branch (Thongkhankham branch) with initial registered capital of 3,250,000 Kip. In 1993, the Company was registered as Souvanny Trading Export-Import Sole Company Limited with registered capital 100,000,000 Kip. In 2000, the Company rapid growth as the need in construction materials has increased, together with Mr. Kotsada SOUKHABANDITH graduating from abroad and coming to help manage the Company business. In this year, the Company opened Phonetong branch operating the first one-stop shopping home center which provides both services and full-ranged products from construction materials to home supplies and decorations in modern trade showroom. So, the head office was moved from Thongkhankham branch to Phongtong branch (currently Head office). In 2004, the company has expanded a new branch as Sikhai branch at Nahae Village, Sikhottabong District, Vientiane. In 2015, the Company has transformed the business from Souvanny Trading Export-Import Sole Company Limited to Souvanny Trading Export-Import Company Limited with the registered capital 500,000,000 Kip. Extraordinary General Shareholder’s Meeting No. 1/2015, on 28 July 2015, has approved the important issues as follow: Changing the par value from 50,000 Kip per share to 2,000 Kip per share. Approving an increase in registered capital from 500,000,000 Kip to 280 billion Kip, total 140,000,000 shares. The Company was invested by Global House International Company Limited, a joint venture company between Siam Global House Public Company Limited and Siam Cement Public Company Limited, who provides both services and full-ranged products from construction materials to home supplies and decoration in Thailand, expecting to obtain business operation know-how to improve the Company business. Extraordinary General Shareholder’s Meeting No. 3/2015, on 13 September 2015, has agreed on the important issues as follow: Transforming the Company to public company and changing the company name to Souvanny Home Center Public Company. Approving an increase in registered capital for Initial Public Offering (IPO) 50 billion Kip by issuing 25,000,000 ordinary shares, with par value of 2,000 Kip per share to respond to economic growth and become a listed company in Lao Securities Exchange (LSX). The Company’s share was listed in LSX and first trading day on 11 December 2015. On 30 January 2017, the company has expanded a new branch as Xokyai Branch at Xokyai Village, Saysettha District, Vientiane (450 Year Road). On 30 September 2017, the company has expanded a new branch as Pakxun Branch at Sisaard Village, Pakxun district, Borlikhamxay Province. On 31 March 2018, the company closed business of SVN’s Thongkhankham Branch and On 17 July 2018, the company has expanded a new branch as Pakse Branch at Karng Village, Pakse district, Champasak Province.

    Nowadays, there are 1 Head office and 6 branches in Vientiane sach as: Phonetong branch, Sikhai branch, Thongtoum branch, Xokyai branch and 2 branches in the other province such as: Pakxan branch and Pakse branch.