• placeholder
  • placeholder
  • placeholder
  • placeholder
  • placeholder
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກໍາ

ບັນຍາກາດງການມອບໂຊກ ຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ຂອງສິນຄ້າ ສຕີເບວ ວັນທີ 15/06/2019 ທີ່ ຫ້ອງຂາຍ ສຸວັນນີ ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ... ອ່ານເພີ່ມ

7

ບັນຍາກາດ ກິດຈະກຳ ມື້ທໍາອິດ ງານຄົບຮອບ 1 ປີ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາຂາ... ອ່ານເພີ່ມ

8

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ສະຕີເບລ ເອລຕຣອນ ອາຊີ ຈໍາກັດ.... ອ່ານເພີ່ມ

32

✨ໃນວັນທີ 04/06/2019 ທີ່ຜ່ານມາ✨ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ຮ່ວມໃຈ... ອ່ານເພີ່ມ

26

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1623... ອ່ານເພີ່ມ

14

ວັນທີ 11/05/2019 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ທີໂອເອ ເພັນ (ປະເທດລາວ) ຈໍາກັດ ມອບສີ... ອ່ານເພີ່ມ

257
ແຈ້ງການ
ຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຊັ້ນນໍາ